Magamról

1967-ben születtem Budapest XVII. kerületében, ahol most is élek. Az egyik katolikus szerzetesrend (piaristák) budapesti fiúgimnáziumában érettségiztem 1986-ban, majd egy év katonaság után az ELTE nappali tagozatán matematika, technika, számítástechnika szakos tanári és angol szakfordítói képesítést szereztem, 2011-ben pedig ugyanott képesítő vizsgát letéve angol-magyar, magyar-angol szakfordító-lektor is lettem. 1987 óta nős vagyok. Négy felnőtt gyermekünk (a 3. lány, a többi fiú) és öt unokánk van. 1992-től három évig tanítottam (programozás, informatika, matematika és szakmai angol tantárgyakat) a budapesti Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolában, ahol két évig osztályfőnök is voltam. 1994. ápr. 30-án főként a Timóteus Társaság révén megtértem. Később úgy éreztem, hogy a tanári hivatás nem felel meg az adottságaimnak, nem tudom úgy végezni, ahogy szeretném, ezért abbahagytam az iskolai tanítást. 1995 ősze óta (eleinte adószámos magánszemélyként, 2010-től egyéni vállalkozóként is) fordítok, lektorálok és esetleg tolmácsolok. Emellett 2018 végéig magántanárként főleg angolt (interneten át, online módon is) és matematikát tanítottam, korrepetáltam, felkészítettem (érettségire, nyelvvizsgára, pótvizsgára), valamint időnként informatikát és fizikát tanítottam (mindezt bármely korosztálynak, egész nap). Közben 2006 szeptemberétől 2009 februárjáig félállásban adminisztrátori feladatokat is elláttam a Názáreti Egyház központi irodájában. Kb. 7 évig a Kelenföldi Evangéliumi Gyülekezet (KEGY, régebbi nevén Élő Ige Gyülekezet) tagja voltam (amely akkoriban szintén a Szabad Evangéliumi Gyülekezetek 12 pontos hitvallását vallotta sajátjának), ahonnan 2001-ben nem hivatalosan kiküldtek, hogy a Szabad Evangéliumi Gyülekezethez (SZEGY) csatlakozzam gyülekezetplántálás céljából (ez a folyamat később a külföldi misszionáriusok távozása miatt megakadt). A SZEGY-nek azóta is tagja vagyok. Kb. négy évig tagja voltam a Názáreti Egyház budapesti gyülekezetének is, melyet 2004 végén ismertem meg (ld. A szentségmozgalom hazánkban és A kereszténység tegnap és ma c. írásokat). Nincs hivatalos teológiai képesítésem; ismereteimet a Biblia egyéni és másokkal való tanulmányozása, az összes újszövetségi levél memorizálása és önképzés révén szereztem. (A hosszabb igeszakaszok megtanulására másoknak is ajánlom azt a módszert, amelyre Dan Butts tanított: naponta egy új verset tanulunk és egyet elhagyunk, egyszerre 30 verset ismételve át [ha lehet, hangosan]. Ily módon egy hónapig tanulunk minden verset, ami elég alapos rögzülést eredményez. Magam reggelenként kétszer mondtam el hangosan a 30 verset, és kb. fél év elteltével át is ismételtem őket a fenti, de csak 5 verses "mozgó szakasz" módszerével. Mostanában újra tanulom/ismétlem őket.) Nagyon hálás vagyok Uramnak, aki még rajtam, a legnagyobb bűnösön is megkönyörült. Lásd még a szegénységről írtakat, valamint az Ötletek, segédeszközök fordítók, tanárok és mások részére c. írást is.

Az eddig megjelent keresztény témájú könyvek és anyagok, melyeket angolból fordítottam (vagy lektoráltam), többek között a következők (műszaki területen főként szabadalmakat, honlapokat, barkácsfüzeteket és egyéb hivatalos iratokat fordítottam mindkét irányban):

RÖVIDÍTÉSEK: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány (KIA), Jó Hír Iratmisszió Alapítvány (Jó Hír), Názáreti Egyház Alapítvány (NEA)

John Lennox: Determinált hit? - Isten szuverenitása, szabadság, hit, emberi felelősség (Evangéliumi Kiadó, 2020)

David Robertson: Fenséges rögeszme - Miért nagy(szerű) Jézus? (Evangéliumi Kiadó, 2020)

Francis Schaeffer: A nagy evangéliumi katasztrófa (Evangéliumi Kiadó, 2020)

David Gooding: A Zsidókhoz írt levél mai üzenete - Rendíthetetlen ország (Evangéliumi Kiadó, 2017)

Don és Sally Meredith: Lesznek ketten egy test (KIA, 2016)

Richard P. Heitzenrater: Wesley és az úgynevezett metodisták (Magyarországi Metodista Egyház - KIA, 2017)

Bruce H. Wilkinson: Napi útravaló (Újszövetség; KIA, 2015)

Kurt Anderson: Harc a vadonban (lektorálás, Jó Hír, 2014)

A házasság művészete (videofilm-sorozat feliratai és nyomtatott anyagok, KIA, 2014)

Max Lucado: Jöjj, ha szomjazol! (KIA, 2014)

Az Európai Názáreti Főiskola (EuNC) tanulmányi tájékoztatója (lektorálás, Wesley Teológiai Szövetség, 2013)

Max Lucado: Élj a lehetőséggel! (KIA, 2013)

Max Lucado: Félelem nélkül (KIA, 2012)

James Dobson: Lányok nevelése (KIA, 2011)

Max Lucado: Kegyelemtől megragadva (KIA, 2011)

C. John Miller és Barbara Miller Juliani: Barbara, gyere vissza! (KIA, 2010)

William MacDonald: Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket (Jó Hír, 2015)

Scott Larson és Dan Mercer (szerk.): Kiútkeresők (lektorálás, Jó Hír, 2010)

Joshua Harris: Nem a szex a baj (hanem a bujaság) - Szexuális tisztaság bujaságtól égő világunkban (Jó Hír, é.n.)

John Wesley: A keresztyén tökéletesség világos leírása (NEA, 2013) (kivonatos fordítása itt található)

W. M. Greathouse és H. R. Dunning: Bevezetés a wesleyánus teológiába (NEA, 2009)

Dennis F. Kinlaw "Úgy élünk, mint Krisztus" és "Krisztus lelkülete" c. könyvei (World Gospel Mission, 2006)

Don Schmierer: Megelőzés! Megelőzés! Megelőzés! - A homoszexualitás megelőzése fiatalkorban (Új Remény Alapítvány, Debrecen, 2006)

Charles Studd: A csokoládévitéz, avagy A hősiesség - a kereszténység elveszett akkordja (lányommal közös fordítás, 2005-2011.)

Josh McDowell: Bizonyítékok a keresztyén hit mellett (KIA, 2004)

J. N. Darby: A Biblia könyveinek áttekintése (lektorálás, Evangéliumi Kiadó, 2005)

Dr. Fredk. A. Tatford: Ezékiel könyvének magyarázata (lektorálás, Evangéliumi Kiadó, 2004)

David és Claudia Arp: A házasság második fele (KIA, 2005)

J. Oswald Sanders: Lelki vezetés (KIA, 2003)

James Dobson: Fiúk nevelése (KIA, 2003)

Ken Fleming: A hit embere - Peter Fleming (Jó Hír, é.n.)

H. Clay Trumbull: TE tanítsd gyermekedet! (Jó Hír, é.n.)

Hans Finzel: A vezetők tíz leggyakoribb hibája (KIA, 2001)

John M. Frame: Isten imádása lélekben és igazságban (KIA, 2001)

J. I. Packer: Az evangélizáció és Isten szuverenitása (KIA, 2001)

Grant R. Osborne: A hermeneutika spirálisa (lektorálás, KIA, 2001)

Bill Bright: Továbbadható Alapigazságok (új sorozat, lektorálás, Timóteus Társaság)

Csoportvezetés (Timóteus Társaság)

Donald S. Whitney: A keresztyén és a lelki fegyelem (KIA, 2000)

Fiatalok az Élet Küszöbén (a FÉK program 2 kötetes tanári kézikönyvének nagy része, Timóteus Társaság)

Howard és William Hendricks: Vassal formálják a vasat (KIA, 2000)

Josh McDowell és Don Stewart: Válaszok a keresztyén hitet vizsgáló nehéz kérdésekre (lektorálás, KIA, 1999)

John F. MacArthur: A Mester terve szerinti gyülekezet (lektorálás, KIA, 1999)

A Biblia ismerete kommentársorozat: Bírák-Énekek éneke, Hóseás-Malakiás (KIA, 1999)

Awana-tankönyvek (a Szöcskék kivételével, Nemzetközileg Magyarország Jövőjéért Alapítvány).

Megjegyzés: A bibliai és az európai nyelvekben külön szó jelöli a lelket (héb. nefes, gör. pszükhé [psziché], ang. soul) és a szellemet (rúah, pneuma, spirit/ghost). Az előbbi szó a héberben és a görögben is a lélegzés rokona, akárcsak a magyar lélek; az utóbbi pedig mindhárom nyelvben a széllel kapcsolatos. Sajnálatos, hogy az elterjedtebb magyar bibliafordításokban mindkettőt a lélek szóval adták vissza, így a megszokott szóhasználat zavaróan kétértelmű. Azonban szintén zavaró a helyesebbnek tűnő megfeleltetés visszaállítása (kiváltképpen a "szellemi" szó bevett "intellektuális" értelme miatt, és különösen azok számára, akik nagyon hozzászoktak a régi szóhasználathoz). Így a "lelkész" helyesen talán "szellemész" lenne, a "lelkipásztor" pedig "szellempásztor" (a lelkész inkább a pszichológus magyar megfelelője lehetne). Legtöbbször beérhetjük az ember "testre" és "lélekre" történő kettős felosztásával (ld. 2Kor 7,1; vö. Gal 5,16kk), és az utóbbiba beleérthetjük a pszichét és a pneumát is - ha szükséges, egyedi esetekben idegen eredetű vagy magyar szavakkal megkülönböztetve őket. Saját írásaimban általában a hagyományos szóhasználatot követem, fordításkor és beszédben (sokszor írásban is) az adott környezetben megszokott szóhasználathoz igyekszem igazodni. Bővebben lásd Szabados Ádám "Az ember felépítése: monizmus, dichotómia vagy trichotómia?" c. írását, melyben meggyőzően érvel amellett, hogy a Biblia (a teológusok zömével összhangban) inkább az ember duális, kettős felosztását támogatja (halandó test és halhatatlan lélek/szellem). Ld. még Wayne Grudem: Sytematic Theology (Rendszeres teológia, IVP, 2000, https://fbcfairburn.com/app/uploads/2015/04/Systematic_Theology_-_Wayne_Grudem.pdf), 23. fejezet.

Hargitai Róbert (www.hivo.hu), 2005.02-2021.09.
Változtatás nélkül szabadon másolható a fenti forrásmegjelöléssel (letöltése ingyenes).

További információk (kezdőlap)